Камера у служби етнологије

Камера у служби етнологије

 

видјех фотографију на којој неки човјек
из племена Шуби показује смијућ се своје
тијело руке остале испод пазуха
стегнуте широким обручевима

мршаве као оне у младућа каквим ја био
испод тога покуљали сјактави мишићи
мушкарца каквим је постао

видјех чобјек је једно дрво
што преко својих рана расте
то месо кора сопствени лик
сав наш понос бескорисни

 

Књижевник. чаcопис за књижевност, умјетност и културу. Бања Лука 2007.
Превео с њемачког Стефан Тонтић

 

Übersetzer: Stevan Tontic
Die Kamera im Dienst der Ethnologie (deutsch) …