Thin red line (Tschechisch)

Thin red line

Stín sloupoví počítá do devíti
a nezbývá nic
co by ti natáhlo linku
odsud až k pěně vlnobití
celé tvé přání nedosáhne
na bunkr pod horou
a v komorách zbraně
ty dokážeš leda zbrojnici
příliš lehkých dní
s kterou chceš vytáhnout do pole
až nad kopce vystoupí
úzká rudá linka
neboť víš: teprve večer
je snadné
požít z nastřádaného

Signum. Blätter für Literatur und Kritik. 2008. Sonderheft 11
Překlad/Übersetzung: Věra Koubová

Thin red line (deutsch) …

Telepylos (Tschechisch)

Telepylos

Není tu lehkých člunů v temných
vodách tunelu není tu šplouchání
vesel nořících se do vody jen železná
zásoba Homéra: v  přístavu nádherném
ocelové hrby ponorek
tady by mohl nespavý muž
dvojí mzdu vydělávat
za noci nakládat do sítí blýskavé
hřbety mořského lososa přes den
plnit ponorky zbraněmi
Přepluj zátoku spíchni
jí břehy stehem
z nádechů a noření
dokud se moře snaží
vybrousit z oblázků o útesy
kostky pro naše hrátky

Signum. Blätter für Literatur und Kritik. 2008. Sonderheft 11
Překlad/Übersetzung: Věra Koubová

Telepylos (deutsch) …

Balaklava

Balaklava

Nad výšinou víří písek vpadá
bóra do zálivu
mravenec utínač vleče
stéblo vápnem
k svému státu Hlavu dolů!
sehnuta v ledovém průvanu
s pohledem na provazce
strategických kolejnic do zázemí
sevřena ze tří stran žene se
lehká kavalerie do zátoky
Á vida, vaše děla! Vida nepřítel!
smrtící mocenská hra v řetězci pokynů
potřena brigáda toť velkolepé
míní generál Bosquet ale není to
válka mravenec utínač
ztěžka klopýtá bórou
pachovou stopou Do vápna
tvář! mihne se myšlenka
na hašené vápno nad mrtvolami Dolů
z hřbetu! Po svahu koulí se k sídlišti
světla jsou v oknech
muž nahý do půl těla smaží
vejce – hlavu černou od mravenců
nad světelným kuželem kuchyňské lampy

Signum. Blätter für Literatur und Kritik. 2008. Sonderheft 11
Překlad/Übersetzung: Věra Koubová

Balaklawa (deutsch) …