Ovidius Konstancán

Ovidius Konstancán

a partra épült düledező házak
minden hullámverésben
meglátják a szerencsét
míg önmagukat felismerve
a víztükörre zuhannak
ma épp úgy mint a következő napon
a száműzetés vakmerő helyén
nem gubbaszthat a parti
sávon és nem dobhatja a vízbe
a szuveníreket évfordulókat
elcserélt tárgyakat a kedvenc
helyet ahol egyszemélyes ágyat
és tablettát vehet
az élet visszhangja
mint halvány fénysugár
úgy ér a fejhez az ablakszemen át
a hullámok közé szorult
zsaluk résein át
floppykat csúsztat a tengerbe
egyiket a másik után

HELIKON. Irodalmi Folyóirat, XVII. Évfolyam 2007.5
Karácsonyi Noémi fordítasai
Übersetzung:
Noémi Karácsonyi

Ovid in Constanta (deutsch) …

 

Tranzit

Tranzit

Vyrostl tvůj syn Danilo
neopíjí se nehraje říkáš
staví na dvoře hlubokou studnu

vidím ho ještě před sebou to temné
schodiště jak po schodech
skáče dolů do ráje
do dvora v ulici Saksaganskogo

ten muž s krásnou tváří
který je tvůj syn věř mi ten
studnu nedostaví ten čeká

nehraje nepije zná
také jednu dívku proč ne Danilo
mně řekl že čeká

stačí když pohlédneš na kočku
na svém klíně a já
na tvé něžné prsty
v její rezaté šíji
jakmile i jen škvírkou dveře
pootevřu uskočí a je pryč

Signum. Blätter für Literatur und Kritik. 2008. Sonderheft 11
Překlad/Übersetzung:
Věra Koubová

Transit (deutsch) …

Ikon (Tschechisch)

Ikon

Danilova zachmuřená tvář když potřetí
přišla vniveč práce jeho rukou nevím
co mu poradit kup si kočku Danilo
nic pak nebudeš mít nic neztratíš
kup si vodku a tou namaluj na čelo
své krávě křížek pak ti dá ráno
mléko večer mléko pak tvá kůže zbělá
sněhem budeš chodit klidně i bez šatů
nejlépe ale když nic z toho neuděláš
a svou tvář budeš nosit dál jako by člověk
měl jen jednu já jsem tě Danilo viděla
na jedné ikoně na předměstí Kaluše
vím že máš křídla a nebojíš se hrát
o štěstí svých dětí stolní hry s anděly
když ti chtějí namluvit krásnou tvář
vstaneš a vejdeš do ikonu svého hoře

Signum. Blätter für Literatur und Kritik. 2008. Sonderheft 11
Překlad/Übersetzung: Věra Koubová

Ikon (deutsch) …